Versenyszabályzat

A verseny szervezője a KÖZBER-ING Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Fő utca 90. I/1., a továbbiakban: szervező). A jelen Versenyszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a www.okosdoboz.hu weboldalon megjelenő Bajnokságra (a továbbiakban: Bajnokság).

 1. A versenyen résztvevő személyek

A versenyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei általános iskolás diákok vehetnek részt, akik  az általános iskola 5-6. osztályát végzik.

A versenyen a kiskorú Résztvevők csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt.

A versenyen csak olyan személyek vehetnek részt, akik elfogadják az www.okosdoboz.hu oldalon található a weboldal Adatkezelésére vonatkozó szabályzatot.

A versenyen NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
 • kereskedelmi partnerek, alkalmazottaik és ezen személyek közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói.

A nyertes Résztvevő a nyeremény átvételekor köteles nyilatkozni arról, hogy a fentiek szerint nem tartozik a kizárt személyek körébe.

A Résztvevő jogosult a regisztráció törlését kérni, illetve a Játékban való részvételi szándékát visszavonni. Erre vonatkozó döntését e-mailen vagy postai úton juttathatja el a szervezőhöz.

 1. A Verseny leírása

A verseny a Wizper Kft. által üzemeltetett  www.okosdoboz.hu weblapon érhető el, és itt olvashatók a versenyhez kapcsolódó dokumentumok is.

A verseny menete:

 • A versenyen való részvételhez be kell lépni (előzetesen regisztrálni) a www.okosdoboz.hu oldalra.
 • Regisztrációnál mindenképpen fogadd el az Adatkezelési szabályzatot és szüleid járuljanak hozzá a regisztrációhoz.
 • A feladatokat 2021. március 15. 10:00 és március 28. 24:00 között kell megoldani.
 • A versenyző naponta maximum 20 csatát indíthat.

 

 1. A Verseny időtartama

A verseny nem folyamatos szervezésű, 2021. március 15. 10.00 perctől 2021. március 28. 24.00 percig tart.

 1. Nyeremény

A verseny a Magyarság Kicsinagykövet Program első fordulója. Az első forduló nyereménye, hogy a legjobb 100 játékos továbbjut a második fordulóba.

 1. Nyertesek

A 100 legjobb és egyben továbbjutó a két Bajnokság toplistájának első 50-50 helyezettje. 

A Bajnokság nyerteseinek az alábbi feltételeknek kell megfelelni:
• belépnek/regisztrálnak,
• nincsenek a Bajnokságból kizárt személyek között és
• helyes adatokat adtak meg a regisztráció során.

  A Bajnokságra történő jelentkezés kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Játékban való részvétel, és az előfeltételek teljesítése magyar nyelvű honlapon történik.

   

  1. Továbbjutók értesítése

  A 100 továbbjutó Résztvevőt a szervezők 1-3 munkanapon belül a regisztrációnál megadott email címre küldött emailben értesíti.

  1. Adatkezelés

  A Résztvevők tekintetében külön adatkezelésre nem kerül sor, a Wizper regisztrációs adatkezelése kiterjed a versenyre is. Bővebb információ a honlapról elérhető Adatvédelmi Nyilatkozat-ban. 

  A nyertes további adatait (pl. adóazonosító) a hatályos számviteli jogszabályok értelmében a Wizper kezeli és azok törlését a számviteli jogszabályokban meghatározott kötelező időtartam (8 év) előtt az érintett nem kérheti.

  A versenyben való részvétellel a továbbjutó Résztvevő hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a nevét (kereszt és vezetéknevét), valamint a lakóhelyéül szolgáló várost, továbbá az átvételkor róla készített fényképet a kicsinagykovet.hu oldalon és más médiumokban a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye és  ezen adatok megjelenítésre kerüljenek az internetes dicsőségfalon.

  A Résztvevő a Játékban való részvétellel kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul az adatai kezeléséhez. A regisztráció során az adatok megadása önkéntes. Az adatkezelés célja: a versenyen történő részvétel biztosítása, a Játékosok elérhetőségeinek rögzítése.

  A versenyen Résztvevők adatai továbbításra nem kerülnek.

  1. Felelősség kizárás

  A Résztvevők által rendelkezésre bocsátott adatok és információk hiányosságáért és hibáiért (névelírás, rossz válasz stb.), értesítési, szállítási, teljesítési késedelemért a Wizper nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Wizpernek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogkövetkezmény a Résztvevőket terheli. A Wizper kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a versenyen való részvétellel kapcsolatban. Wizper nem vállal felelősséget azért, ha a verseny időtartama alatt a Kicsinagykövet Bajnokság, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el, illetve ha a Résztvevők informatikai infrastruktúrájában bármilyen probléma adódik.

  Wizper fenntartja a jogot, hogy azt a játékost aki a fent felsorolt szabályokat megszegi vagy nem rendeltetés szerint használja az oldalt, kizárja a versenyből.